список авиабилетов по всему миру

IATA: Призупинення участі авіакомпанії «Air Onix»

Шановні учасники Системи взаємних розрахунків BSP!

IATA призупинила членство авіакомпанії Air Onix (OG-130), зазначене призупинення членства вступає в силу негайно, відповідно до положень Резолюції 850 Додаток F (Resolution 85о Attachment F), оскільки зазначена авіакомпанія припинила операційну діяльність.

Агенти BSP повинні:

-       негайно призупинити всю діяльність з оформлення квитків від імені авіакомпанії Air Onix (OG-130), у тому числі використання всіх автоматизованих систем обробки повернення коштів або інші операції із зарахування/зняття коштів від імені авіакомпанії Air Onix (OG-130).

-       провести розрахунки за усіма Несплаченими Рахунками (Outstanding Billings) та незавершеними продажами безпосередньо з авіакомпанією Air Onix (OG-130).

-       утримуватися від відрахування або здійснення будь-якого повернення коштів за Несплаченими Рахунками Air Onix, незавершених операцій з продажу чи виконання будь-яких операцій у майбутньому.

Для цілей оплати загальна сума, яка підлягає переведенню до Клірингового Банку у зв'язку з будь-яким Несплаченими Рахунком, має коригуватися шляхом відрахування загальної суми, належної до сплати від авіакомпанії Air Onix (OG-130). Задля уникнення сумнівів, при оплаті всіх Несплачених Рахунків не враховується будь-яке повернення, яке фактично чи в перспективі належить від відповідної авіакомпанії - учасника BSP.

Зверніть увагу на те, що в разі якщо ви вже виконали свою оплату до Клірингового Банку до настання наступної Дати Оплати, для вас може виникнути необхідність завершити свою оплату шляхом здійснення коригувань, які вимагаються вище.

Агенти, які здійснюють платіж за допомогою системи Пряме Списання (Direct Debit) мають коригувати суму оплати на підставі цих інструкцій та виконати в результаті платіж без застосування автоматичної системи (вручну).

В результаті відсутності здійснення коригувань при оплаті відповідно до цих інструкцій може призвести до утримання IATA надлишкової суми відповідно до чинного законодавства. Всі суми, які направляє Агент до IATA для Авіакомпанії, що призупинила участь, будуть утримуватися IATA до завершення вивчення чинного законодавства. Існує можливість, що чинне законодавство може вимагати, щоб згадані кошти були сплачені Авіакомпанії, а не повернуті Агентам.

Якщо у вас виникнуть додаткові питання, звертайтеся до місцевого відділення авіакомпанії Air Onix.